TENNIS DESPÍ

ESCOLA NENS

La nostra escola de Tennis i Pàdel està dirigida a nens i joves entre 4 i 20 anys.

El Club proposa tots els nivells necessaris perquè els alumnes interessats puguin assolir les seves expectatives.

L'escola ofereix classes totes les tardes de dilluns a divendres i tots els matins de dissabte, disposa de diferents grups en funció de l'edat i el nivell de l'alumne.

../TennisDespi/img/navigation_previous.png

Escola Tennis

 

 

MINI TENNIS (de 2016 a 2018)

Els introduïm en els aspectes tècnics del tennis i primeres nocions del reglament, utilitzant material esportiu específic per a la seva edat i impulsant les relacions interpersonals.

Anys

Dies Horari

Preu / any *

2016 - 2018

Dilluns i Dimecres 17:30 - 18:30

500 

2016 - 2018

Dissabte 10:00 - 11:30

454 

* Preus per any de Setembre a Juny 2022 / 2023

INICIACIÓ (de 2009 a 2015)

Treballem les habilitáis coordinatives amb els elements bàsics de l'esport perquè tinguin una visió global del tennis. Els iniciem en la competició i en el joc per equips, i els ensenyem el concepte de l'èxit i el fracàs...

Anys

Dies Horari

Preu / any *

2013 - 2015

Dilluns i Dimecres

17:30 - 18:30

560 

2013 - 2015

Dimarts i Dijous

17:30 - 18:30

560 

2009 - 2012

Dilluns i Dimecres

18:30 - 19:30

560 

2009 - 2012

Dimarts i Dijous

18:30 - 19:30

560 

2009 - 2015

Divendres

17:30 - 19:00

520 

2013 - 2015

Dissabte

10:00 - 11:30

520 

2009 - 2012

Dissabte

11:30 - 13:00

520 

* Preus per any de Setembre a Juny 2022 / 2023

JOVES (de 2003 a 2008)

Desenvolupem la tècnica, la tàctica, el compliment del reglament i fair-play en el joc. Impulsem la competició inter-grups i els fem veure el valor de la seva evolució per determinar opcions de futur.

Dies

Horari

Preu / any *

Dimarts i Dijous

19:30 - 21:00

970 

Divendres

16:00 - 17:30

643 

Dissabte

11:30 - 13:00

643 

* Preus per any de Setembre a Juny 2022 / 2023

TECNIFICACIÓ (de 2009 a 2015)

Treball més específic e intens amb preparació física, calendari trimestral de competició i seguiment.

Dies

Horari

Preu / any *

Dimarts i Dijous

17:30 - 19:30

1235 

* Preus per any de Setembre a Juny 2022 / 2023

/TennisDespi/img/navigation_next.png

Escola Pàdel

 

 

PÀDEL INICIACIÓ (de 2005 a 2014)

Treball de totes les habilitats coordinatives que estan implicades i de tots els cops específics del Pàdel amb l'objectiu de saber aplicar-ho al joc real.

Anys

Dies Horari

Preu / any *

2012 - 2014

Dilluns i Dimecres

17:30 - 18:30

695 

2012 - 2014

Dimarts i Dijous

17:30 - 18:30

695 

2005 - 2011

Dilluns i Dimecres

18:30 - 19:30

695 

2005 - 2011

Dimarts i Dijous

18:30 - 19:30

695 

2005 - 2014

Divendres

17:30 - 19:00

520 

2012 - 2014

Dissabte

10:00 - 11:30

520 

2005 - 2011

Dissabte

11:30 - 13:00

520 

* Preus per any de Setembre a Juny 2022 / 2023

PÀDEL TECNIFICACIÓ (de 2007 a 2014)

Treball més específic e intens, tècnic /tàctic, calendari trimestral de competició i seguiment

Anys

Dies

Horari

Preu

2007 - 2014

Dilluns - Dimecres

17:30 - 19:00

970 €

2007 - 2014

Dimarts - Dijous

17:30 - 19:00

970 €

 

PÀDEL COMPETICIÓ (de 2005 a 2014)

AMB TONI BUENO / IÑAQUI FERRER / FERRAN GONZÁLEZ

Fer un pas més enllà amb 1,5 hores d'entrenament tècnic/tàctic a pista més 1 hora de preparació física, calendari de competició amb seguiment.

Dies

Horari

Preu / Mes

De Dilluns a Divendres

17:30 - 20:00

1 Dia 79 €

2 Dies 156 €

* Preus Mensuals 2002 / 2023